THAM GIA

Save Vietnam’s Wildlife là tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam. Chúng tôi không nhận được sự hỗ trợ tài chính trực tiếp từ chính phủ. Kính phí triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động bảo tồn của Trung tâm hoàn toàn dựa vào nguồn tài trợ, đóng góp từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Có nhiều cách bạn có thể thực hiện để đóng góp trực tiếp vào công tác bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam:

ĐÓNG GÓP

Sự đóng góp của bạn có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho công tác bảo tồn động vật hoang dã. Chúng tôi cam kết sử dụng toàn bộ hỗ trợ tài chính của bạn đúng mục đích.

TÀI TRỢ NGAY

HỖ TRỢ GÂY QUỸ

Hãy trở thành những người hỗ trợ gây quỹ đồng hành cùng chúng tôi. Đó là một công việc thú vị và ý nghĩa, đóng góp trực tiếp cho các hoạt động bảo tồn.

TÌM HIỂU THÊM

BẢO TRỢ ĐỘNG VẬT

Bảo trợ một cá thể động vật là cách bạn hướng sự hỗ trợ của mình đến một nhóm loài cụ thể.

BẢO TRỢ NGAY

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Hãy đến Việt Nam và trải nghiệm các hoạt động bảo tồn thực sự.

TÌM HIỂU THÊM