Save Vietnam’s Wildlife đánh giá cao và ghi nhận sự hảo tâm của các nhà tài trợ, đối tác, các chuyên gia và các cá nhân đã đồng hành, giúp đỡ chúng tôi đạt được mục tiêu sứ mệnh của mình từ năm 2014.

Những mục tiêu này của chúng tôi không thể thực hiện được nếu thiếu sự giúp đỡ của các bạn.

NHÀ TÀI TRỢ

https://welttierschutz.org

Supported:

 • Rescuing wildlife from illegal trade
 • School wildlife education program

https://www.wildplanettrust.org.uk​

Supported:

 • Conservation breeding of Owston’s civet

 • Wildlife conservation programs

https://wildnet.org/

Supported:

 • Pangolin conservation activities

https://www.oakfnd.org

Supported:

 • Building capacity for SVW

http://fondationsegre.org/

Supported:

 • Establishing  a recovery site of Pu Mat National Park for:

  + Owston’s Civet

  + Sunda Pangolin

https://www.fws.gov/ 

Supported:

 • Securing a pangolin stronghold

 • Monitoring released pangolins

http://vingroup.net/

Supported:

 • Sponsoring 29-seats bus for wildlife school program and animal rescue

https://futurefornature.org/

Supported:

 • Future For Nature award​ fund

http://www.hsi.org/

Supported:

 • Social research on pangolin trading and demand

https://taronga.org.au/

Supported:

 • Pangolin rescue and rehabilitation
 • Monitoring released pangolins
 • National pangolin conservation action plan

https://www.nashvillezoo.org/

Supported:

 • SVW conservation activities

https://www.synchronicityearth.org/​

Supported:

 • Field and community research
 • Raising awareness activities

Supported:

 • Education Centre in Cuc Phuong National Park

https://www.houstonzoo.org/

Supported:

 • Recovery the threatened Pangolin in Vietnam 

http://www.wildaid.org/

Supported:

 • Training for government authorities in key hotspots.

 • Co-Sponsor for a vehicle for rescue

http://actperpetualtrust.org/​

Supported:

 • Education program and pangolin rescue

https://www.cepf.net/

Supported:

 • Strengthening the capacity of SVW

https://www.highlandscoffee.com.vn/

Supported:

 • Sponsor for rescue vehicles

http://minara.foundation/

Supported:

 • Wildlife conservation activities

https://www.opcf.org.hk/en/

Supported:

 • Securing a future for the endangered Owston’s Civet

https://www.globalwildlife.org

Supported:

 • Law enforcement

 

https://www.wrs.com.sg/

Supported:

 • Owston’s civet strategy

 • Pangolin rescue

http://diversityinlife.org/

Supported:

 • Rescue and Rehabilitation of Pangolins

http://www.thmilk.vn/

Supported:

 • Wildlife conservation activities

http://xmcc.com.vn/

Supported:

 • School Education Program

https://tallinnzoo.ee/en/

Supported:

 • Securing a future for Owston’s Civet

https://asean.usmission.gov/yseali/

Supported:

 • Creating an effective board

 • Maintaining effective communications in SVW

http://fortuna.vn/vi/

Supported:

 • Sponsor for 5-Year Anniversary

https://www.nationalgeographic.com/

Supported:

 • Field Research in Mekong delta

https://www.skyland.at

Supported:

 • Support for animal enclosures

https://www.catkinmedia.de

Supported:

 • Support for animal enclosures

http://www.flyingpangolin.film

Supported:

 • Support for animal enclosures

https://www.denverzoo.org

Supported:

 • Support for Asian small-clawed otter

https://www.riverbanks.org

Supported:

 • Rescue and rehabilitation of pangolins

https://boo.vn/

Supported:

 • Strengthening Law enforcement in Pu Mat National Park

 

https://www.msig.com.vn/biodiversity

https://www.conservation.org/asia-pacific

ĐỐI TÁC

Một lần nữa, Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cá nhân và tổ chức đã, đang và sẽ ủng hộ chúng tôi.

Sự hảo tâm, rộng lượng, và nhiệt thành của các bạn là một trong những nhân tố quan trọng giúp chúng tôi thực hiện được sứ mệnh của mình và mang lại cho động vật hoang dã cơ hội sống tốt hơn.

 
 

NẾU DOANH NGHIỆP CỦA BẠN CÓ MONG MUỐN HỢP TÁC VỚI CHÚNG TÔI, XIN LIÊN HỆ: