Hoạt động của Save Vietnam’s Wildlife

Cứu hộ Động vật Hoang dã

Hoạt động cứu hộ của chúng tôi hướng đến mục tiêu phục hồi các cá thể động vật hoang dã bị tịch thu từ buôn bán trái phép, sau đó tái thả chúng về với môi trường tự nhiên để hỗ trợ các quần thể hoang dã.

TÌM HIỂU THÊM

Giáo dục và Nâng cao nhận thức

Nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cũng như đảm bảo tác động thực sự của các chương trình giáo dục – nâng cao nhận thức, chúng tôi thực hiện các nghiên cứu xã hội định tính và định lượng để tìm hiểu mức độ hiểu biết và nhận thức của cộng đồng về bảo tồn động vật hoang dã.

TÌM HIỂU THÊM

Bảo vệ Sinh cảnh

Mục tiêu trọng tâm của công tác cứu hộ và tái thả động vật hoang dã của chúng tôi là nhằm giữ gìn sinh cảnh sống và thiết lập các khu bảo tồn trọng điểm cho các loài nguy cấp.

TÌM HIỂU THÊM

Nghiên cứu Bảo tồn

Hoạt động nghiên cứu bảo tồn của chúng tôi bao gồm: chương trình nghiên cứu thực địa, nghiên cứu xã hội và nghiên cứu trong nuôi nhốt

TÌM HIỂU THÊM

Vận động Chính sách

Chúng tôi tích cực trong việc vận động chính phủ nhằm tạo ra những thay đổi cần thiết về pháp luật để đạt được kết quả bảo tồn tốt hơn, cũng như tư vấn các đơn vị liên quan nhằm cải thiện hiệu quả công tác tịch thu và tái thả động vật.

TÌM HIỂU THÊM

TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

Đóng góp của bạn giúp Trung tâm triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động cứu hộ động vật, giáo dục-nâng cao nhận thức, vận động chính sách và nghiên cứu bảo tồn.
TÀI TRỢ NGAY