Tài trợ ngay

CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CÁM ƠN NHỮNG ĐÓNG GÓP QUÝ BÁU CỦA QUÝ VỊ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ VIỆT NAM.

ĐÓNG GÓP CHO MỘT CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

Tài trợ Nhóm Phản Ứng Nhanh để cứu hộ động vật hoang dã

ĐÓNG GÓP NGAY

Tài trợ Chương trình Giáo dục Bảo tồn cho trẻ em
cho một tương lai tốt đẹp hơn

ĐÓNG GÓP NGAY

Tài trợ Nhóm Chuyên trách Bảo vệ Rừng
để bảo vệ động vật hoang dã

ĐÓNG GÓP NGAY

Những thành công của Save Vietnam's wildlife

BẢO TRỢ CÁ THỂ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Mục tiêu của chúng tôi là tái thả tất cả các cá thể động vật hoang dã đã được cứu sống và phục hồi, trở lại tự nhiên. Tuy nhiên, một số cá thể phải ở lại trung tâm cứu hộ của SVW vĩnh viễn, không bao giờ được trở về rừng, do mang trên mình những thương tích quá nặng từ quá trình bị săn bắt, buôn bán và vận chuyển. Sự bảo trợ của các bạn sẽ đóng góp vào hoạt động bảo vệ loài và sinh cảnh sống của những cá thể động vật này, cũng như góp phần vào hoạt động phục hồi và tái thả động vật về thiên nhiên hoang dã.
BẢO TRỢ NGAY