Đội ngũ

QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Nguyễn Văn Thái

Giám đốc Điều Hành

Vũ Thị Kim Anh

Cán bộ Tài chính

Dương Thị Út

Cán bộ Hành chính – Nhân sự

Nguyễn Thị Tú Quỳnh

Quản lý Hoạt động Gây quỹ

Đinh Công Thức

Cán bộ Tài xế

TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Vườn Quốc Gia Cúc Phương

Trần Quang Phương

Quản lý chương trình CPCP

Jessica Jimerson

Quản lý Thú y

Trương Văn Trường

Trưởng nhóm Chăm sóc Động vật

Lâm Kim Hải

Bác sĩ Thú y

 Nguyễn Ngọc Duyên Hương

Bác sĩ Thú Y

Đinh Văn Thẩm

Nhân viên Chăm sóc Động vật

Bùi Văn Thư

Nhân viên Chăm sóc Động vật

Đinh Văn Tuấn

Nhân viên Chăm sóc Động vật

Đinh Văn Quyền

Nhân viên Chăm sóc Động vật

Ayla van Ravenswaaij

Cán bộ Chương trình Bảo tồn

TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Vườn Quốc Gia Pù Mát

Geoff Underwood

Cố vấn Phát triển – Trung tâm Cứu hộ Pù Mát

Trần Tuấn Dũng

Nhân viên Chăm sóc Động Vật – Trung tâm Cứu hộ Pù Mát

GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC

Hồ Thị Kim Lan

Quản lý Giáo dục & Nâng cao Nhận thức

Lê Thị Kim Ngân

Điều phối Giáo dục & Nâng cao Nhận thức

Lê Thị Hải Yến

Điều phối Dự án Cộng đồng

Vũ Thị Thúy Phượng

Cán bộ Giáo dục và Nâng cao Nhận thức

Đào Thị Thu Hương

Điều phối Thay đổi Hành vi

Nguyễn Thị Hương Nga

Trưởng nhóm Chương trình Trường học

Trần Phương Mai

Cán bộ Truyền Thông

Đỗ Mỹ Linh

Cán bộ Thiết kế

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

Cán bộ Thiết Kế

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Thực tập sinh Chương trình Trường Học

Đặng Mỹ Hạnh

Thực tập sinh Chương trình Trường Học

NGHIÊN CỨU BẢO TỒN VÀ ĐỘI CHUYÊN TRÁCH BẢO VỆ RỪNG

Lê Văn Dũng

Quản lý Nghiên cứu Thực địa

Daniel Willcox 

Cố vấn Khoa học

Nguyễn Văn Tân

Cán bộ Nghiên cứu Thực địa

Vũ Cao Cường

Điều phối Nhóm Chuyên trách Bảo vệ rừng

Lang Văn Diện

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Lê Tất Thành

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Lộc Văn Tạo

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Phạm Quốc Hòa

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Lộc Văn Thắng

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Nguyễn Hữu Trung

Cán bộ Chuyên trách Bảo vệ Rừng

Save Vietnam’s Wildlife xin chân thành cảm ơn các nhà nghiên cứu, chuyên gia tư vấn và cựu nhân viên, đã hỗ trợ và làm việc với Trung tâm.

TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

Đóng góp của bạn giúp Trung tâm triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động cứu hộ động vật, giáo dục-nâng cao nhận thức, vận động chính sách và nghiên cứu bảo tồn.
Tài trợ ngay