BẢO TRỢ SÁNG

THE leopard cat

about đại lải

Đại Lải was transferred from the Vinh Phuc Forest Protection Department in 2008 and was the first leopard cat to be rescued by the CPCP/ SVW. A farmer found her and voluntarily handed her over to the local authority.
Only about three weeks old and weighing 290 grams, Đại Lải needed special care so the keepers fed her with milk and checked her health and physical condition every day. Đại Lải is now an active cat and often walks around her enclosure to keep an eye on everything.
Bringing rescued wild animals to animal protection organizations and rescue centers helps those individuals to live in the most suitable conditions.

When you symbolically adopt Đại Lải for one year, you are helping to save the Leopard Cat – a wild species of cat that is now threatened in Vietnam.

CHỈ VỚI $50 MỖI NĂM
SỰ BẢO TRỢ TƯỢNG TRƯNG CỦA BẠN SẼ TRỰC TIẾP GIÚP ĐỠ CÁC BẠN mèo rừng TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU HỘ VÀ PHỤC HỒI CỦA SVW.

Adopt Sáng

$ 50
 
Select Payment Method
Personal Info

Info on the certificate - Thông tin trên certificate

Donation Total: $50 One Time

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

Leopard cats (Felis bengalensis)

are a wild cat hunted and traded for their fur and for the pet trade. They are becoming increasingly vulnerable in Vietnam.

In the wild they are nocturnal hunters, eating rodents, frogs, insects, lizards and fish. They sleep in trees, often high in the canopy and their fur colour changes based on local environmental conditions.

SỰ BẢO TRỢ CỦA BẠN SẼ GIÚP TÊ TÊ NHƯ THẾ NÀO?

Tái thả động vật hoang dã không phải là một công việc dễ dàng. Thật không may với những bạn động vật là đại sứ giáo dục tại trung tâm của chúng tôi, các bạn sẽ không bao giờ được trở về nhà, bởi những chấn thương về cả thể chất lẫn tinh thần nặng nề các bạn đã phải trải qua do hoạt động buôn bán ĐVHD trái phép từ con người.

Với việc nhận bảo trợ mang tính biểu trưng này, bạn sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc chăm sóc các cá thể bạn bảo trợ. Như cung cấp:

THỨC ĂN TƯƠI

THIẾT BỊ Y TẾ & CHĂM SÓC THÚ Y

XÂY DỰNG VÀ NÂNG CẤP NƠI Ở

ĐỒ CHƠI VÀ DỤNG CỤ LÀM GIÀU MÔI TRƯỜNG SỐNG

BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÓI BẢO TRỢ

Chứng nhận

Chứng nhận theo file PDF về việc bảo trợ của bạn

Sách ảnh động vật SVW "Đằng sau tấm lưới"

Những câu chuyện về động vật được cứu hộ ở SVW

Đăng ký vào bản tin hàng tháng SVW

Đăng kí tự động vào bản tin hàng tháng để cập nhật tin tức của động vật bạn bảo trợ.