Bản tin và Báo chí

Bản tin

Báo chí

“Nature: The World’s Most Wanted Animal” PBS, May 23, 2018

“Pangolins – The World’s Most Wanted Animal” BBC Natural World, May 15, 2018

“Thailand studies animal care to improve survival of Pangolins” USAID, April 20, 2018

“360° Geo Reportage – Vietnam, die letzten Pangoline” ARTE, February 4, 2018 (German)

“Ieder schubdier telt voor Madelon Rusman” Trouw, January 26, 2018 (Dutch)

“Tierschützer retten 114 Pangoline in Vietnam vor dem sicheren Tod” RTL Next, November 22, 2017 (German)

“Save Vietnam’s Wildlife” AsiaLIFE, September 5, 2017

“53 pangolins released to the wild” Viet Nam News, May 8, 2017

“VN students gain insight into pangolin conservation” VietNamNet Bridge, February 20, 2017

“Pangolins Released Into Wild May Be Recaptured and Eaten” National Geographic, November 18, 2016

“Scaling the odds at Vietnam’s pangolin rehab” Daily Mail, November 15, 2016

“33 endangered Javan pangolins released to Vietnam forest” Tuoi Tre News, September 17, 2016

Taking Pangolin Off the Menu” Discover, August 25, 2016

“20 pangolins return to nature after rescued from traffickers in Vietnam” Thanh Nien News, August 11, 2016

“22 endangered pagolins rescued by Vietnam wildlife center” Thanh Nien News, June 21, 2016

“For Pangolins, A Long Hard Road to Freedom” HuffPost, March 18, 2016

“Happy Ending for Smuggled Pangolins” National Geographic, March 15, 2016

“First carnivore and pangolin conservation education centre opens” VietNamNet Bridge, February 22, 2016

“16 con tê tê được tái thả về tự nhiên” VnExpress, February 18, 2016

“Guardians of the Pangolin: The fight to save the world’s most trafficked animal (Coconuts TV Documentary)” Coconuts Media Limited, January 5, 2016

“Volunteer story: Caring for rescued pangolins in Vietnam” Earth Touch NEWS, December 27, 2015

“Wild animals caged for months after rescue due to long legal process: experts” Thanh Nien News, September 24, 2015

“Scores of pangolins rescued from illegal wildlife trade in Vietnam” Thanh Nien News, August 24, 2015

“43 Sunda pangolins rescue in Hoa Binh” VietNamNet Bridge, May 13, 2015

“In Vietnam, Rampant Wildlife Smuggling Prompts Little Concern” The New York Times, March 30, 2015

“Meet the cute pangolin Telegraph readers have adopted” The Telegraph, February 6, 2015

“The world’s most-trafficked mammal – and the scaliest” BBC, February 5, 2015

“Pangolins: why this cute prehistoric mammal is facing extinction” The Telegraph, January 31, 2015

“Campaign to conserve Owston’s palm civet launched in Vietnam” VietNamNet Bridge, January 9, 2015

“Seized pangolins saved by Vietnam’s conservation program” Thanh Nien News, October 10, 2014

BẢO TRỢ CÁ THỂ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

Sự bảo trợ mang tính biểu tượng của bạn giúp Trung tâm triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động cứu hộ động vật, giáo dục-nâng cao nhận thức, vận động chính sách và nghiên cứu bảo tồn.
BẢO TRỢ NGAY!