Ban Cố Vấn

Stewart Muir

Chủ tịch Danh dự

Scott Roberton

Chủ trì cuộc họp

Gillian Fuller

Thư ký

Trịnh Lê Nguyên

Thành viên Ban Cố vấn

Leanne Wicker

Thành viên Ban Cố vấn

Đỗ Việt Anh

Thành viên Ban Cố vấn

Barney Long

Thành viên Ban Cố vấn

Save Vietnam’s Wildlife xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và đánh giá cao sự đóng góp và giúp đỡ từ các cá nhân đã đang và sẽ làm việc và cộng tác với chúng tôi trong các hoạt động bảo tồn.

Chân thành cảm ơn các bạn dành thời gian quý báu của mình để giúp đỡ chúng tôi!

TÀI TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN CỦA CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

Đóng góp của bạn giúp Trung tâm triển khai và duy trì lâu dài các hoạt động cứu hộ động vật, giáo dục-nâng cao nhận thức, vận động chính sách và nghiên cứu bảo tồn.
Tài trợ ngay