Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
Ngày bắt đầu làm việc: Đi làm ngay
Mức lương: Thỏa thuận
Nơi làm việc: Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã, VQG Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình

Cơ hội:
• Được đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ
• Được cử đi học tập, tập huấn trong nước và quốc tế để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
• Được làm việc với những chuyên gia, cố vấn hàng đầu về tài chính, kế toán.
• Được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm thất nghiệp
• Được thưởng cuối năm, các ngày lễ tết và thưởng theo kết quả công việc
• Làm việc 5 ngày/tuần, nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết
• Được làm việc trong một tổ chức phi chính phủ về bảo tồn hàng đầu tại Việt Nam.
• Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, giao tiếp tiếng anh
Trách nhiệm của cán bộ tài chính
• Tổ chức, quản lý và vận hành bộ phận kế toán.
• Thu thập các báo giá, hóa đơn / biên lai và kiểm soát chi tiêu theo ngân sách.
• Chuẩn bị ngân sách dự án/ công trình, chuẩn bị hợp đồng, hỗ trợ lập các báo cáo tài chính, yêu cầu tạm ứng và thanh toán tạm ứng để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định về tài chính của SVW.
• Chịu trách nhiệm về các khoản phải thu/ phải trả, tạm ứng, tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
• Theo dõi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho nhân viên.
• Hỗ trợ các công việc hành chính- nhân sự.
• Các công việc khác dưới sự phân công của Giám đốc và quản lý trực tiếp.

Yêu cầu
• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong công việc tài chính
• Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt
• Có kỹ năng tổ chức, báo cáo
• Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian
• Chú ý đến chi tiết khi làm việc và yêu thích công việc này

Nộp hồ sơ:
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Cán bộ Tài chính” trước ngày 15/3/2020.
Deadline: 15/3/2020.
Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với những ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.

Trả lời