Management and Operation

Nguyễn Văn Thái
Executive Director
Nguyễn Thị Tú Quỳnh
Fundraising Manager
Trương Hải Yến
Director's Assistant
Thị Kim Anh
Finance Officer
Dương Thị Út
Administration and Human Resources
Đinh Công Thức
Driving Officer
Đinh Thị Nhung
Caretaker and Logistics

Wildlife Rescue Center

Cuc Phuong National Park

Trần Quang Phương
CPCP Project Manager
Jessica Jimerson
Veterinary Manager
Trương Văn Trường
Head Keeper
Nguyễn Ngọc Duyên Hương
Veterinarian
Hồ Lê Kiều Diễm
Veterinarian
Đinh Văn Thẩm
Senior Wildlife Keeper
Bùi Văn Thư
Senior Wildlife Keeper
Đinh Văn Tuấn
Wildlife Keeper
Đinh Văn Quyền
Wildlife Keeper

Pu Mat National Park

Geoff Underwood
Development Advisor
Trần Tuấn Dũng
Wildlife Keeper

Education, Outreach and Communication

Thị Kim Ngân
Education Outreach Coordinator
Thị Hải Yến
Community-based Project Coordinator
Thị Thúy Phượng
Senior Education Outreach Officer
Đào Thị Thu Hương
Behaviour Change Coordinator
Nguyễn Thị Hương Nga
School Programs Team Leader
Tran Phuong Mai
Communication Officer
Đỗ Mỹ Linh
Design Officer
Nguyen Ngoc Quynh Nhu
Design Officer
Nguyễn Thị Ngọc Trinh
School Programs Intern
Đặng Mỹ Hạnh
School Programs Intern

Conservation Research and Anti-Poaching

Văn Dũng
Field Manager
Daniel Willcox
Science Adviser
Nguyễn Văn Tân
Field Researcher
Cao Cường
Anti-Poaching Coordinator
Lang Văn Diện
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Tất Thành
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Lộc Văn Tạo
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Phạm Quốc Hòa
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Lộc Văn Thắng
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Nguyễn Hữu Trung
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Lương Văn Nam
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Lương Trung Hậu
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Vi Văn Đình
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Nguyễn Đăng Mạnh
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Vi Văn Tuyến
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Đinh Mạnh Tuấn
Anti-Poaching Ranger - PMNP
Lương Hải Khăm
Anti-Poaching Ranger - PMNP