All Posts By

Mai

Vị trí Tư vấn đánh giá pháp lý – hạn chót: 5/12/2019

Vị trí: Tư vấn đánh giá pháp lý
Nơi làm việc: Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Save Vietnam’s Wildlife

Quản lý trực tiếp bởi: Quản lý nhóm Nghiên cứu Bảo tồn và Chuyên gia cố vấn của SVW

Ngày bắt đầu làm việc: Sớm nhất có thể

Về vị trí Tư vấn:

SVW đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí tư vấn chuyên nghiệp có kinh nghiệm làm việc trong mảng hoạt động xã hội dân sự địa phương, thực hiện đánh giá các cơ hội và rào cản về quy định và pháp lý để thành lập hệ thống các cơ sở nhân nuôi bảo tồn động vật hoang dã theo từng loài.

Làm việc với chuyên gia kỹ thuật của chương trình phục hồi loài ngoại vi, tư vấn sẽ thực hiện báo cáo ngắn chi tiết về: cách thức quản lý và môi trường pháp lý mà các trung tâm động vật hoang dã đang hoạt động tại Việt Nam., cơ hội để mở rộng trong hệ thống hiện hành, và đánh giá về tính khả thi của việc thuê đất thuộc sở hữu của nhà nước dài hạn đối với tổ chức xã hội dân sự địa phương.

Bản đánh giá bao gồm các vùng đất thuộc:

 • VQG Cúc Phương
 • VQG Pù Mát
 • VQG Bi Doup
 • Các vùng đất, xí nghiệp lâm nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước gần VQG Cúc Phương, VQG Pù Mát, VQG Bi Doup và Đà Nẵng.

Yêu cầu:

 • Là người Việt Nam
 • Có kinh nghiệm trong quản lý/thành lập các tổ chức xã hội dân sự địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học hoặc lâm nghiệp.
 • Có kinh nghiệm cung cấp tư vấn về pháp lý cho các tổ chức xã hội dân sự địa phương tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thuê đất thuộc sở hữu của nhà nước/đất nhượng lâm nghiệp.
 • Có các mối quan hệ với các ban ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Thành thạo kỹ năng viết bằng tiếng Anh (tiếng Anh chuyên ngành).

Nộp hồ sơ:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) vào địa chỉ thư điện tử: jobs@svw.vn, tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển vị trí Tư vấn”.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vị trí tư vấn này, vui lòng liên hệ với Cố vấn Khoa học của SVW, Daniel Willcox qua địa chỉ email daniel@svw.vn

Điện thoại liên hệ: 02293848053

Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 5/12/2019

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng tư vấn ngắn hạn (tối đa 10 ngày)

Mức lương: Lương được chi trả theo ngày

                     Được chi trả các chi phí trong dự án

Trách nhiệm quản lý trực tiếp: Không

Về Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam:

Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã (Save Vietnam’s Wildlife) là một tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam được thành lập năm 2014.

Sứ mệnh

Ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam

Mục tiêu

 • Triển khai các chương trình giáo dục hiệu quả nhằm thúc đẩy cộng đồng cùng hành động bảo vệ động vật hoang dã;
 • Đề xuất với cơ quan chức năng nhằm đem lại sự thay đổi tích cực, lâu dài cho bảo tồn động vật hoang dã;
 • Cứu hộ, phục hồi và tái thả các loài động vật hoang dã bị tịch thu từ buôn bán trái phép và phát triển chương trình sinh sản bảo tồn đối với các loài đang nguy cấp ở mức độ toàn cầu;
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiểu biết về các yêu cầu bảo tồn đối với động vật hoang dã;
 • Bảo vệ môi trường sống cho động vật hoang dã.

[ENGLISH]

Position needed: Legal Assessment Consultant

Place of work: Save Vietnam’s Wildlife (SVW)

Working time: Permanent position.

Expected starting date: As soon as possible.

Salary:  Generous daily pay, all project costs covered

Duration: Short (10 days maximum) consultancy

Expected starting date: Immediately

Responsibilities of Legal Assessment Consultant:

SVW is seeking an experienced professional, with background in local civil society operations in Vietnam, to provide an assessment of the legal and regulatory opportunities and barriers to establishing a set of large, species-focused, wildlife conservation breeding facilities in Vietnam.

Working with a technical expert in ex-situ species recovery programmes, the consultant will produce a short report detailing: the operational and legal environments in which wildlife centres in Vietnam currently work in, the opportunities for expansion within the current system, and a feasibility assessment for the long-term lease of state-owned land by a local civil society organisation.

The assessment will include land in:

 • Cuc Phuong National Park
 • Pu Mat National Park
 • Bi Doup National Park
 • State-owned land/forestry enterprises near Cuc Phuong National Park, Pu Mat National Park, Bi Doup National Park and Da Nang

Essential qualifications and skills:

 • Must be Vietnamese.
 • Proven background in managing/establishing, local civil society organisations in Vietnam, particularly in the fields of biodiversity conservation or forestry
 • And/or proven background in providing legal advice to local civil society organisations in Vietnam, particularly in the lease of state-owned land/forestry concessions
 • Proven connections to relevant ministries, particularly MARD and MoNRE
 • Excellent written English

Application:

Candidates please send your application including Curriculum Vitae and Cover Letter in an email with title “Ứng tuyển vị trí Tư vấn” to address: jobs@svw.vn before 17:00 of 5th December  2019.

Please contact SVW’s Science Adviser, Daniel Willcox at daniel@svw.vn if you have any questions regarding this consultancy.

Deadline: 5/12/ 2019

Phone number for contact: 02293 848 053

Five poachers sentenced 13.5 years in prison in hunting rare wildlife in Pu Mat National Park

On Jun 25, 2019, People’s Court of Con Cuong district in Nghe An Province announced verdict on the case of illegal hunting of 02 endangered Indochinese Gray langurs in the protected forest area of Pu Mat National Park. The convicts include Lo Van Hang, who directly shot the langur, sentenced to 4 years imprisonment, Vieng Van Thuy, the arranger of the hunting, sentenced to 3 years; the three other accomplices are sentenced to a total of 6 years 6 month. This case was handled by Pu Mat national park’s rangers and SVW Anti-poaching team in early January 2019.

On Jan 9, 2019, the 5 of them agreed to give 300,000 VND each firsthand for food. Each brought man-made hunting rifles and wire traps themselves to Pu Mat National park located at Chau Khe commune of Con Cuong District. They all had an agreement about equally sharing the wildlife meat after hunting. After entering the core protected area, which was strictly prohibited to enter, of the Nation Park, they carried out their assigned job, setting up temporary camps and system of wildlife traps. At 13:00 on January 11, 2019, the hunting group included Lo Van Hang and Vieng Van Sinh saw two individual gray langurs. Hang shot and killed these animals on spot, then these two brought them back to the camp. At 14h30 same day, Pu Mat National Park’s rangers and Anti-poaching team discovered their camp and found two individuals dead gray langurs, 5 rifles and 5 knives, many wire traps for animal hunting, grilled dried legs and bones of a wild boar and an individual of boar alive.

Two individuals of gray langurs with their scientific name Trachypithecus crepusculus (according to the indictment and Decree No.32/2006/ND-CP) are both included in the list of endangered, precious and rare species to prioritize for protection, group IB of Decree 160/2013/NĐ-CP; and the list of endangered and threatened species of Decree No.32/2006/NĐ-CP (that have been superseded by 06/2019/NĐ-CP). Based on the on-site evidences and in consideration of violations of the hunter group which is organized, dangerous to the community, negatively affected to the ecosystems, increase the risk of wild animals’ extinction especially Indochinese gray langur species, the subjects have been prosecuted and convicted for criminal sentence. All five were prosecuted in the People’s Court of Con Cuong district, Nghe An province on the “Violation of regulations on the protection of endangered and rare animals, prioritized protection” in Article 244 of the Penal Code.

It is known that the subjects were invited to participate in the propaganda workshop on wildlife protection law organized by Pu Mat National Park and Save Vietnam’s Wildlife in Tam Quang and Tuong Duong districts at the same period of time, but they did not attend and went to the forest to hunt animals as planned. The lack of understanding and neglect of the law has led to unexpected bad results which not only affects their own futures but also causes a big loss for their families and relatives when all had to face with sad and difficult days of  Tet holiday ahead without husband and man as pillars of family.

Considering that all these people are ethnic minorities living in areas with difficult socio-economic conditions, the court has applied extenuating circumstances and sentenced Lo Van Hang 4 years, Vieng Van Thuy 3 years, Vieng Van Sinh 2 years and 6 months, Lo Van Hau 2 years and Vi Van Hai 2 years imprison.

Mr. Nguyen Van Thai, Director of Save Vietnam’s Wildlife said: “Vietnam and the world are both facing a terrible disaster – the decline of ecological balance, due to the biodiversity loss. The disappearance of forests and wild animals is taking place very quickly, but it must take a lot of time, effort and resources to recover them. Extinction is forever, and we humans are indifferent to that matter. Our society sympathizes with the weak, in this case, are the hunters. We often forget about all the consequences our society is suffering to implement a huge law enforcement force, as well as to recover the reputation of Vietnamese people for their selfishness in consumption habits of wild animal products, and to treat cancers caused by marinated chemicals into wild meat. Laws need to be strengthened, and we must not comply with violations. Hopefully, this is our lesson and similar violations will never occur in the future.”

“All violations of regulations on forest protection and management, wildlife hunting in Pu Mat National Park area will be strictly prohibited. Anti-poaching and forest protection rangers will strengthen patrols and resolutely handle violations. We want to once again warn all people to stop hunting, using and trading wildlife before it’s too late. Since the end of 2018, Pu Mat National Park has organized 12 seminars on education on forest protection in all buffer zone communes and I hope this is an eye-opening opportunity for us to change.” Mr. Tran Xuan Cuong, Director of Pu Mat National Park said.

The mobile trial court took place at Chau Khe commune, Con Cuong district, which is one of the hot spots for wildlife hunting. This court can be considered as an education means for people living around the buffer zone of Pu Mat National Park. Local people filled the court hall, showing their concern and interest on the issue. This is a valuable lesson for those who disregard the law, or still have the intention to enter the forest to exploit natural resources and wildlife. Hopefully, this case will somehow affect and partially change the community’s behaviors, make them consider other alternative livelihood solutions the authority has offered and contribute to protect Pu Mat National Park./.

“Protect The Wildlife We Love”- Nature Exploring Program for 900 elementary students in Hoa Binh province

To cultivate a love for nature and raise awareness of natural environment/wildlife protection in Vietnam, Save Vietnam’s Wildlife has organized “Protect The Wildlife We Love” (PWWL) for 900 elementary students aged 8 to 10 in Yen Thuy and Lac Son districts, Hoa Binh province.

Acknowledging the fact that children aged 8 to 10 enjoy exploring their surroundings by themselves, we designed the Discovery Handbook especially for the program. This brings a great opportunity for the children to play a role as a Plants Researcher, an Animal Researcher or a Forest Protection Ranger. Role-playing will make their learning experiences more fun and practical. As a result, the children will memorize the activities and information longer. After the trip, we hope that they can share what they have learned to spread the message about wildlife conservation with their friends, families, schools, and communities.” Ms. Nguyen Thi Huong Nga, School Programs Team Leader of SVW shared.

The first two trips occurred this weekend with the participation of third-grade students of Yen Nghiep Elementary School. Each trip would take up to 25 students, with the support of two teachers.

From December 2018 till the end of the school year 2018-2019, this program will conduct 30 trips for about 900 students grade 3, 4 and 5 from 30 classes of three Elementary Schools Yen Tri, Yen Nghiep and A Ngoc Luong, in Yen Thuy and Lac Son districts, Hoa Binh province.

Minh Duc, a student of class 3A, Yen Nghiep Primary school shared after the trip: “Today I was an Animal Researcher. I learned about a lot of beautiful animal friends living in the forest. We must not take them out of the forest, because the forest is their home.”

Joining PWWL program, children will have a whole morning full of exciting activities such as visiting the ancient tree, exploring the nature, flora and fauna in the Botanical garden at Cuc Phuong National Park (NP), and taking part in group games. In the afternoon, they will visit Carnivore and Pangolin Education Center to learn about the diverse biology of Vietnam. This is a great opportunity for children to observe wildlife with their own eyes, listen to touching animal stories, and understanding the impact of illegal hunting, trading, captive breeding in Vietnam.

Ms. Tran Thi Thu Hien, Teacher of class 3A, Yen Nghiep Primary School said: “The students were really excited to join in the activities. They constantly asked a lot of questions. I am so happy to see the children show their interests and love for nature. I can see it in the way they saw wild animals for the first time and the way they promised to protect wildlife.

A month ago, on November 22, 2018 in Cuc Phuong NP, SVW successfully organized a conference to introduce “Protect The Wildlife We Love” program for more than 50 delegates, who are representatives of the Department of Education and Training of two districts; School Boards, Teachers and Parents from three primary schools in the area. After completing 30 trips, another conference will be held to summarize and evaluate PWWL program. We hope this program will become an annual extra-curricular activity of Elementary schools.

From 2018-2019 school year, SVW runs two conservation education programs alongside including: “Valuing Nature in Childhood” Program takes place during weekdays, and “Protect The Wildlife We Love” Program takes place at the weekends until the end of the school year (May 2019). SVW welcome media channels, journalists to visit and document the program to help spread the words about these meaningful programs.

The project was funded by Welttierschutzgesellschaft e.V. (Germany), under the collaboration with Cuc Phuong National Park and Hoa Binh Department of Education and Training.

Continue discussions about economic development and raising awareness on wildlife protection for more than 250 people in the buffer zone of Pu Mat National Park

A series of workshops on ” Discuss about developing economic solutions and raise people’s awareness to protect wildlife in Pu Mat National Park” was held in the three communes, Chi Khe, Chau Khe, and Yen Khe in November, Save Vietnam’s Wildlife in cooperation with Pu Mat National Park continued to hold a two-day workshops on the same topics. These two workshops took place at the People Committee of Luc Da and Mon Son Communes, Con Cuong District on 17 and 18 December.

We welcomed more than 100 delegates and guests from Luc Da commune and 150 people from Mon Son commune, including leaders and staff of the People’s Committee, gatekeepers, and local communities.

Mon Son and Luc Da are poor communes, the living standards are low, transport is difficult and the rate of poor households is high. The people’s livelihoods are mainly based on agriculture, forestry development, services, and livestock. The locals are also facing many difficulties in forest management and protection, mainly due to the complexity of the terrain, extreme weather, not synchronized inter-sectoral coordination, tough local economy, incorrect regulation in handling of violations.

Ms. Luong Thi Hien, Vice Chairwomen of Luc Da Commune People’s Committee said: “We will actively direct the functional departments to propagate, prevent and limit the damage to the lowest level of illegal logging and wildlife trade in the area, following the direction of the Chairman of Con Cuong District People’s Committee in the coming time.

The workshop provided with detailed information on the current status of wildlife trade and wildlife hunting, raising public awareness about why wildlife protection is needed and the provisions of the law on wildlife protection. An important part of the workshop was the discussion on the constraints faced by local people in developing household and local economies, thereby finding the suitable livelihoods solution and minimizing forest resource exploitation.

We will continuously organize these workshops at some communes of Tuong Duong and Anh Son Districts in the upcoming time.

VETERINARIAN – DL: 30/09/2019

Job Description

Position needed: Veterinarian

Place of work: Cuc Phuong National Park

Report to: Veterinary Manager  

Working time: Permanent position

Expected starting date: As soon as possible

Salary: Compensated based on experience 

Duties:

 • Provide medical services for animals at Save Vietnam’s Wildlife
 • Diagnose disease, provide treatments and intensive care as needed to pangolins and carnivores
 • Follow protocols and aid in updating them as necessary
 • Be on-call for emergencies at the rescue center
 • Manage diet recommendations and work with abroad wildlife nutritionist to provide optimum nutrition 
 • Advocate for animal welfare as top priority in all cases
 • Recordkeeping both manually and in ZIMS database for every case
 • Operate and maintain the veterinary clinic along with maintenance and quality controls of all equipment
 • Organize consumable supply budget and inventory with teammates 
 • Necropsy all deceased individuals and seek cause of death
 • Aid in team efforts to improve both in-house and send out diagnostics 
 • Work to enhance the capacity with the veterinary laboratory at Vietnam University of Agriculture Veterinary Medicine
 • Organize preventative measures to control/ limit disease outbreak in the center
 • Aid in education for captive team when dealing with potential zoonotic diseases
 • Participate in Rapid Response Team by preparing medical supplies at the time of the call to rescue. Provide medical care on site as needed to confiscated animals. 
 • Participate in improving the daily functions and operations of the veterinary clinic 
 • Aim to improve health care for non-releasable, ambassador animals
 • Work with keepers to ensure animals are receiving the best possible care and train them as needed to improve quality. Respect the keepers’ experience and job and work together to accomplish results. 
 • Aid in Disease Risk Analysis

Unique Opportunities:

 • Help save some of Vietnam’s most threatened native species from extinction
 • Provide care for animals that have suffered immensely and work to alleviate their pain and put them back into protected wild habitat through our rehabilitation program 
 • Learn professional skills from highly experienced teammates
 • Participate in regularly scheduled capacity building projects for wildlife veterinary medicine.
 • Travel internationally and nationally for training and continued education each year. Present our work to colleagues around the world. 
 • Find your place in the conservation medicine world!

Expectations:

 • Vietnamese Nationality
 • Bachelor’s or higher degree in Veterinary Science
 • Highly-motivated and strong interest in learning
 • Positive attitude
 • Work well with team and volunteers
 • Fluent in spoken and written English

Further Information:

 • Prepare to work in high-stress environment 
 • Must be flexible in work schedule due to unknown daily changes
 • Be prepared to withstand working conditions that evoke compassion fatigue and burnout. Come prepared to learn coping mechanisms and create a strong bond with veterinary team for support system. 
 • May be required to work long shifts with few breaks during rescues, releases and over-capacity situations
 • Will be expected to support the multi-species rescue center in Pu Mat even after a veterinarian is hired there. 
 • May support the Endangered Primate Rescue Center and/or the Turtle Conservation Center

How to apply:

Email your Curriculum Vitae and Cover Letter with title “Application for Vet position” to address: jobs@svw.vn & jessica@svw.vn 

Deadline: 30 September 2019

Phone number for contact: 02293 848 053

“Strengthening inter-sectoral cooperation in promoting enforcement of wildlife protection in Pu Mat National Park” Workshop

From 18 to 20 Octorber 2018 , Save Vietnam’s Wildlife in collaboration with Pu Mat National Park and District’s People Committee successfully organized three workshops titled “Strengthening inter-sectoral cooperation in promoting enforcement of wildlife protection in Pu Mat National Park” in 3 districts of Tuong Duong, Anh Son and Con Cuong in Nghe An province.

A one-day workshop was held in three districts majorly surrounded by Pu Mat forest, in which Con Cuong district has the largest forest area. The workshop received enthusiastic participation from 300 delegates, especially deputy secretaries and vice presidents of the districts: Mr. Kha Van Ot – Vice Chairman of Tuong Duong District; Mr. Vi Duc Hoai – Deputy secretary of Con Cuong district; Mr. Lo Van Thao – Vice Chairman of Con Cuong district; Mr. Nguyen Van Son – Deputy Secretary of Anh Son District; Mr. Dang Dinh Luan – Chief of Department of Agriculture and Rural Development of Anh Son District; Mr. Trần Xuân Cường – Director of Pu Mat National Park, Mr. Nguyen Van Thai – Executive Director of Save Vietnam’s Wildlife, and leaders of the local authority of communes in the buffer zone.

The morning session’s presentations have delivered to the delegates and guests some background information on the current state of wildlife, the threats they are facing, law enforcement efforts and reasons why we have to protect wildlife. Key highlights of the presentations include:

Pu Mat National Park’s biodiversity is crucial to many endangered wildlife species who should be prioritized for conservation. (Mr. Nguyen Sy Quoc, Science Officer Pu Mat National Park)

However, the situation of snaring, hunting, drying of bamboo shoots, bee-burning, camping, and illegal wildlife trade are currently threatening the habitat of many endangered animals in Pu Mat forest. (Mr. Le Van Dung, Field Research Manager and Daniel Willcox, Science Advisor, SVW).

Social studies have shown that people living in Pu Mat National Park are supposedly dependent on forest resources. According to their opinions, other solutions for their alternative livelihoods should be considered and developed, as well as different campaigns to raise awareness about wildlife and wildlife protection law. (Le Thi Hai Yen, SVW Community-based Coordinator).

Not only does wildlife hunting affect our ecology, health, and economics, but also the culture of the community. The protection of Pu Mat Forest should start from the workshop’s delegates, along with children of Pumat themselves, whose actions must come from one’s conscience and morality. (Mr. Nguyen Van Thai – Executive Director of SVW).

The morning session left many participants speechless with touching stories about the rescued animals’ long journey to return their home. (Ho Thi Kim Lan, SVW Education Outreach Manager).

In the afternoon, the participants discussed solutions to effectively handled illegal wildlife hunting and trafficking activities, promote sustainable economic development and educate people about wildlife protection.

The delegates came to conclusion about key responsibilities in the coming time:

 • Inter-sectoral cooperation should include the development of an inter-sectoral system, the establishment of a joint patrol group, an inspection plan for restaurants and individuals engaged in illegal wildlife trafficking; as well as strict enforcement of these activities.
 • Carry out education outreach programs for local communities about wildlife and wildlife protection; boycott restaurants selling wildlife, encourage people to expose and report any illegal activities.
 • Continue to develop economic development programs, work with local communities to select sustainable model solutions suitable for the local situation, and limit the exploitation of forest resources in Pu Mat National Park.

“Together we stand up for Pu Mat forest” – as in the workshop’s ultimate goal to cultivate conservation efforts and actions in each person.

At the end of the workshop, leaders from the District People’s Committee agreed to sign the workshop’s minutes and propose measures to be implemented in the future.

Discussing solutions for economic development and raising awareness of wildlife protection in Pu Mat National Park

From 13 to 16 November 2018, Save Vietnam’s Wildlife (SVW) in collaboration with Pu Mat National Park (NP) Save Vietnam’s Wildlife (SVW) successfully organized the workshop “Discussing Solutions for Economic Development and Raising Awareness of Wildlife Protection in Pu Mat National Park”. More than 300 delegates, including the leaders and staff of the People’s Committee of Yen Khe, Chi Khe, and Chau Khe Commune, village staff and local communities participated in the workshop.
The workshop took place in one day. The morning session delivered to the delegates some background information about the state of wildlife, the threats that they are facing, the importance of wildlife protection, as well as law enforcement efforts in Pu Mat NP. In the afternoon, delegates and guests discussed three main topics, to find livelihood development solutions for local communities, raise awareness about protecting forest resources, and promote the role of influential people in the community.

Mr. Tran Xuan Cuong, Director of Pu Mat NP said that “Social studies have shown that local communities are more and more dependent on forest resources. We realized that not only law enforcement strengthening but also livelihood development will help local people settle down and limit their exploiting of forest resources. This workshop was a great opportunity to listen to local people’s opinions and difficulties, hence to find the most practical solutions towards our common goal. We would try to mobilize all resources, looking for practical solutions, support and implement suggestions from local communities”
Mr. Nguyen Van Thai, Director of SVW said: “Hunting and using wildlife seriously affected our ecosystem in general, the biodiversity in Pu Mat NP in particular. Furthermore, this also left a negative impact on local people’s health, their socio-economic and cultural legacy. Every action to protect the Pu Mat NP needs to come from each participant and local people’s conscience. With the support and determination of the local government, Pu Mat NP, and the unity of the community, we believed it is totally possible to rehabilitate wildlife populations in the NP and develop sustainable livelihood solutions for local people. Take ecotourism for an example that would contribute to solving economic problems for communities living in the buffer zone.”
Considering feedback from delegates and guests, Mr. Kha Van Thuong, Vice Chairman of Chau Khe Commune People’s Committee, insisted: “In order to improve the economy of local communities, it was necessary to develop promising economic models like the cultivation of suitable crops or breeding livestock, poultry that could bring high economic efficiency. If we want to achieve the highest economic goals, relevant agencies and departments should support upgrading of infrastructure for agriculture such as water and electricity, transportation, product quality, technology, capital, and product output.”

The workshop also calls for actions from all delegates and guests, encourages them to inform about the activities of forest exploitation, hunting, trading, captive breeding and wildlife trade through the hotline 0966 000 353. At the same time, we introduced the Facebook fan page “Cùng tôi bảo vệ rừng Pù Mát” (Together We save Pu Mat Forest) to raise awareness and support local law enforcement.

Three workshops at commune level in Con Cuong district were followed up by the success of the workshops at district level “Strengthening inter-sectoral cooperation in promoting enforcement of wildlife protection in Pu Mat National Park” in Tuong Duong, Anh Son, and Con Cuong districts in September 2018. Three workshops at commune level at Tuong Duong and Anh Son will take place in the coming time.

Our biggest otter rescue

OUR BIGGEST OTTER RESCUE

On November 16th, 2018, thanks to the hard work and dedication of Nam Dinh City Police Department, Save Vietnam’s Wildlife in collaboration with Cuc Phuong National Park rescued 10 otters, identified as Asian Small-clawed Otter (Aonyx cinereus). Police Department of Nam Dinh City seized these individuals on November 15th, as they were transported through Tran Phu and Hoang Hoa Tham crossroads. The source and origins of these individuals are unknown. Nam Dinh Police is still investigating the case.

Mr. Tran Quang Phuong, Manager of Carnivore and Pangolin Conservation Program, said, “After receiving the news from the police, our Rapid Response Team immediately brought our veterinary first-aid kit and rescue boxes to the scene. Never have we rescued so many otters before!”

A total of 10 individuals of otter were safely transferred to our rescue center. According to the initial health-check, these otters appeared to be in stable condition and not injured. They will be thoroughly and further cared for in our quarantine enclosures.

Asian Small-clawed Otter is included in the Red Book of Vietnam, as stipulated in Appendix 1 of Decree 160/2013 / NĐ-CP dated 12/11/2013, considered as one of extremely rare and should be prioritized for protection species in Vietnam and the world. However, their populations in Vietnam are dramatically declining due to illegal hunting, pet trading, fur consumption, habitat loss, and pollution. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement to prevent wildlife hunting and trading, implement effective conservation programs to protect these endangered species from extinction.

The arrest of a wildlife trader on social network

At 14:00 pm on 15 November 2018, Rangers in Pu Mat National Park arrested a suspect for illegal wildlife trade in Chi Khe commune, Con Cuong district, Nghe An. The examination’s results showed that she is carrying a red junglefowl, two common palm civets weighing 4.3 kg, and 1.9 kg of wild boar. The red junglefowl and common palm civets died at the scene. She was supposed to sell these to a male customer. Taken advantage of the crowded situation, the man had escaped.

After the arrest, the Rangers took the woman to Pu Mat National Park and identified her as H. living in Con Cuong district, Nghe An. She was transporting to a man in Con Cuong Town who intended these as gifts for his friend in Vinh. We also discovered that H. and her customer have been in contact with each other via Facebook. Accessing H.’s Facebook page, displayed as “H. K.”, who is a seasoned seller of wildlife meat (wild boar, weasel), dried animals (Sumatran serow, Tokay gecko), wild forest orchid. H. also publicized her personal phone number on Facebook.

Recently, Pu Mat National Park in collaboration with the Save Vietnam’s Wildlife (SVW) has successfully organized three workshops on “Strengthening inter-sectoral cooperation in promoting law enforcement of wildlife protection” in Tuong Duong, Con Cuong and Anh Son districts. Following the success of these district-level workshops, Pu Mat National Park and SVW will also organize other workshops with the local community of communes and villages in the buffer zone, in order to educate them about wildlife protection law and discuss measures to protect wildlife.

Mr. Tran Xuan Cuong, Director of Pu Mat National Park, said: “We have set up a hotline number” 0966000353 ” to encourage everyone to inform any violations of wildlife protection law. Thanks to the efforts of this advocacy in the local community, people like Ms.H. have been reported.” According to Save Vietnam’s Wildlife and Pu Mat National Park, for more effective implementation of law enforcement in wildlife protection, it is necessary to stress the crucial role of the involvement and cooperation of everyone. Therefore, Pu Mat NP encourages people to share information and report any illegal activities against wildlife protection law via our hotline: 0966000353. In addition, we already established our campaign’s Facebook page “Protect together Pu Mat forest” (https://www.facebook.com/RungPuMat/) to constantly update on our wildlife protection efforts, raise awareness about the forest protection law and wildlife knowledge, and call for action from villagers, encourage people to report violations in 3 districts of Anh Son, Con Cuong and Tuong Duong in Nghe An province.

Mr. Nguyen Van Thai, Director of Save Vietnam’s Wildlife said, The case of H. is not only a lesson for those who defy the law, still continue their illegal hunting, trading and consuming wildlife products, but also a positive sign of the effectiveness of local law enforcement. Our organization will continue to promote the cooperation between local authorities and Pu Mat National Park, standing side by side towards our common goal of efficiently protecting Pu Mat forest and wildlife.”